buffet-บุฟเฟ่นานชาติ-ห้องอาหาร-โปรโมชั่น-Gold Teak2200x200.jpg
พบกับ International Buffet ห้องอาหาร Gold Teak โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์
มา 4 จ่าย 3 เพียง 1,200 บาทถ้วน เท่านั้น ที่บู้ท C 196 โซน C ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 1-4 มี.ค.นี้


สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: