พลาสติก-ถุงพลาสติก-ผู้ผลิตพลาสติก-ProductXL-070208123922940200x200.jpg
บริษัท เอเชียพลาสติกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด ผู้ผลิต และ จำหน่าย พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรม หลากหลาย อาทิเช่น พลาสติก ถุงพลาสติก บรรจุภัณฑ์ ฟิล์มพลาสติก ฉลากพลาสติกพลาสติกอุตสาหกรรมอาหาร พลาสติกสินค้าอุปโภค-บริโภค พลาสติกเครื่องนุ่งห่ม พลาสติกโรงแรม
พลาสติกสำหรับโรงพยาบาล พลาสติกก่อสร้าง พลาสติกอิเล็คทรอนิคส์ ถุงพลาสติก ฯลฯ


สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: