thermometer-do meter-lega engineering-1259664186200x200.jpg
บริษัท เลกะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำหน่าย อุปกรณ์ตรวจวัดและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจ ลม,น้ำ,อุณหภูมิ,ระยะทาง,ความชื้น,เสียง,แสง และอื่นๆ อีกมายมาย...
โทร.02-744-9134 แฟกซ์.02-744-9136 เวปไซด์
11 อาคาร TWK ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 70 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: