จักรเย็บผ้า-จักรปัก-จักรพ้งผ้า-spd_20070314180318_b200x200.jpg
จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า สำหรับงานอุตสาหกรรม

จักรพ้งผ้า 3 เส้น จักรพ้งผ้า รวมโต้ะและ มอเตอร์ มอเตอร์ 1/3 HP 2800 rpm

สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: