เผยแพร่แล้ว » Industrial Textiles & Fabrics

CENTRAL FILTER MFG. CO., LTD.

ซับมิท unimon 3086 วัน ที่ผ่านมา (http://www.central-filter.co.jp)
filtration-filter element-filter_01200x200.jpg
The Central Filter Group is able to precisely meet user requiremens through close cooperation and liaison with customers in all phases of product and service provision, from definition of requirement, through development to installation, after sales service and maintenance. An example of this cooperative approach is the Technical Center which is a laboratory where users join with the company in t
จักรเย็บผ้า-จักรปัก-จักรพ้งผ้า-spd_20070314180318_b200x200.jpg
จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม จักรเย็บผ้า สำหรับงานอุตสาหกรรม

จักรพ้งผ้า 3 เส้น จักรพ้งผ้า รวมโต้ะและ มอเตอร์ มอเตอร์ 1/3 HP 2800 rpmชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: