เผยแพร่แล้ว » HVAC Equipment & Parts

การใช้-แอร์บ้าน-คู่มือ-Aแจกฟรีคู่มือการใช้,ดูแลรักษา และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ200x200.jpg
ความรู้เรื่องปรับอากาศที่ใช้ในบ้านเรือนทั่วไป หรือแอร์บ้านที่เราเรียกจนติดปากกันนั้น เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นจากอานิสงค์การยกเลิกภาษีสำหรับเครื่องปรับกาศที่ มีขนาดต่ำกว่า 7,000ยีทียู ทำให้เครื่องปรับอากาศมีราคาถูกลงมาก ดังนั้นเมื่อมีการใช้เครื่องปรับอากาศ การควรมาศึกษาการใช้,ดูแล และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เอาไว้บ้าง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จึงได้จัดทำคู่มือ “เครื่องปร
once-through-boiler-small-boiler-หม้อไอน้ำแบบวันซ์ทรู200x200.jpg
ตามรูปภาพแสดงถึงโครงสร้างของหม้อไอน้ำประเภท Once through Boiler ซึ่งประกอบด้วย ท่อทรงกระบอก(Drum) ทั้งด้านบนและล่าง ชุดหัวเผาไหม้(Burner) ปั๊มน้ำ(Pump) พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่นๆ และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของหม้อไอน้ำ เนื่องจากภายใน Drum ประกอบด้วยท่อน้ำหลายๆ ท่อ ดังนั้น ภายใน Drum จึงมีน้ำบรรจุอยู่เพียงเล็กน้อย ทำให้หม้อกำเนิดไอน้ำชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง และไม่เสี่ยงต่อการระเบิดของหม้อไอน้ำ...

Boiler - บอยเลอร์ไทย

ซับมิท thaieng 3764 วัน ที่ผ่านมา (http://industrial.hidofree.com)
Boiler-บอยเลอร์-หม้อไอน้ำ-เครื่องกำเนิดไอน้ำ200x200.jpg
บอยเลอร์นั้น(Boiler) ปกติไม่ได้หมายถึง เครื่องกำเนิดไอน้ำเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึง เครื่องกำเนิดน้ำร้อน (Hot water boiler) และ เครื่องกำเนิดน้ำมันร้อน (Thermal oil heater) ซึ่งที่กำลังอธิบายอยุ่นี้จะหมายถึงการแบ่งชนิดของบอยเลอร์ตามตัวนำความร้อนโดยปกติทั่วๆไปชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: