ปวดหลัง-กายภาพบำบัด-กายภาพบําบัด-images (8)9200x200.jpg
สำหรับสะพานกรุงเทพฯ เริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่ 2 รองลงจากสะพานพระพุทธยอดฟ้า ที่เชื่อมระหว่างฝั่งพระนคร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลมบริเวณสี่แยกถนนตกและฝั่งธนบุรี ในพื้นที่เขตธนบุรีบริเวณสี่แยกบุคคโล โดยสะพานนี้ใช้ในการคมนาคมข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และสามารถปิด-เปิด ให้เรือรบเข้า-ออกได้ ทั้งนี้ เรือรบส่วนมากจะเป็นเรือขนาดใหญ่ที่ใช้บริการอู่กรุงเทพ บริเวณวัดสุทธิวราราม

สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: