กระทรวงอุตสาหกรรม-รักษ์ชีวิต-รักษ์โลก-logo exop200x200.jpg
Greenista Expo เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของคนอุดมการณ์เดียวกัน ได้แก่ บริษัท ไมซ์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติ (สสปน.)
จัดทำโครงการแสดงสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แคมเปญ “ขายวิถีชีวิตห่วงใยสิ่งแวดล้อม”โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยเริ่มจากการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญในการเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการ


สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: