ธุรกิจ-spinner1200x200.jpg
คุณสามารถให้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าหรือเพิ่มเติมจากของคู่แข่งได้หรือไม่สินค้าพิเศษ บริการพิเศษ หรือราคาพิเศษอะไรที่คู่แข่งคุณเสนอผ่านโบรชัวหรือโฆษณาเมื่อคุณตอบคำถามเหล่านี้ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่จะสร้างเครื่องมือการตลาดยอดเยี่ยมคุ้มกับสิ่งที่คุณทำ

สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: