ธุรกิจ sme-khuad200x200.jpg
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ และมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย หรือลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการสนับสนุนธุรกิจเริ่มต้นกสิกรไทยจะได้รับมีสิทธิพิเศษจากเกี่ยวกับ การรับรู้ข่าวสารใหม่ ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์การมีที่ปรึกษาทางธุรกิจเข้าร่วมการจัดอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เริ่มดำเนินกิจการของตนเองการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนในเบื้องต้นธนาคารกสิกรไทยใช้เงินลงทุน

สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: