ธุรกิจส่วนตัว-spinner200x200.jpg
ตรวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการพบปะกับลูกค้าเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นปากกา ดูว่าเขียนติดหรือไม่ เอกสารต่างๆ พิมพ์ถูกต้อง และสีที่ใช้ถูกต้องหรือไม่ คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ รวมถึงแบตเตอร์รี่ โดยคุณต้องให้ความสำคัญกับ สิ่งที่คุณต้องทิ้งไว้ให้ลูกค้าเป้าหมายพิจารณา

สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: