รายได้เสริม-khuad200x200.jpg
แนวคิดในการวิเคราะห์ตลาด การกำหนดกิจกรรมการตลาดที่น่าจะได้ผลในปัจจุบันนี้ก็คือ การกำหนดกลยุทธ์ที่สามารถกระตุ้นให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อ มีความรู้สึกอยากชิม อยากสัมผัส หรือทดลองใช้ ฯลฯ เมื่อใดก็ตามที่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต้องไม่ลืมวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ นั่นก็คือการสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นอย่างไร

สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: