หางาน-khuad1200x200.jpg
การซ้อมการนำเสนอของคุณ เป็นความผิดพลายอย่างมาก หากนำเครื่องมือในการนำเสนอตัวใหม่ไปใช้ โดยที่ยังไม่มีการเตรียมตัว การซ้อมการนำเสนอ การใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งการหยิบ การถือ การโชว์ และถ้าเป็นไปได้ คุณอาจอัดวีดีโอการซ้อมเพื่อพิจารณาโทนเสียงที่ใช้

สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: