กายภาพบำบัด-กายภาพบําบัด-ultrasound Head-1200x200.jpg
วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ส่งคำเชิญไปยังผู้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยและกระบวนการสร้างความปรองดอง เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองในประเทศมาเปิดเวทีถกมุมมองของแต่ละประเทศ เพื่อรับฟังเป็นกรณีศึกษาหรือโมเดลของการหาทางออกให้แก่ประเทศ

สินค้านี้ได้คะแนนโหวตจาก


ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้: